Ana Sayfa / Ürünler / TAHIL DESTEK BESİ YEMİ 22-2500
TAHIL DESTEK BESİ YEMİ 22-2500
Tahıl destek yemi elinde tahıl ürünleri fazla olan üreticilerin yemle tahıl ürününü karıştırarak değerlendirmesi amacıyla geliştirilmiş bir yemdir.

TANIMI: Tahıl destek yemi elinde tahıl ürünleri  fazla olan üreticilerin yemle  tahıl ürününü karıştırarak değerlendirmesi amacıyla geliştirilmiş bir yemdir.

Eğer TAHIL BESİ YEMİ’ ne yeni başlıyorsanız, besi sığırları 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

TAHIL BESİ YEMİ ile birlikte kullanılabilecek en uygun tahıl arpa kırmasıdır. Mısır kullanan yetiştiricilerimiz özellikle bitirme döneminde mısır kullanımı yerine arpayı tercih etmelidir.

TAHIL BESİ YEMİ miktarı  besi başlangıcındaki besi sığırlarına günlük 3 kg verilmelidir. Daha sonra besi süresi boyunca kademeli şekilde azaltılarak besinin sonlarına doğru günlük 2 kg’a düşürülmelidir. Kullanılacak arpa kırması miktarı ise besi başlangıcında günlük 2 kg olmalıdır. Daha sonra besi sığırının canlı ağırlığına göre arttırılarak besinin sonuna doğru günlük 9 kg’a kadar çıkılmalıdır.

1 KG yeme karşılık 2 kg arpa oranı ile hesaplanmalıdır yemin miktarı

Günlük verilecek TAHIL BESİ YEMİ’ miktarı, besi sığırına verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir.

Tahıl kırmalarının protein, vitamin ve mineral eksiklerini giderir.

Süratli canlı ağırlık artışı sağlar.

Yemden yararlanma oranını arttırır.

Karkas kalitesini ve randımanını iyileştirir