Ana Sayfa / Ürünler / BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ 18-2800
BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ 18-2800
Buzağıların doğumunun 5. gününden 3. ayın sonuna kadar ki beslenmelerinde kullanılır.

FAYDALARI

  • 6. gün itibarı ile yeme başlama ile Sağlıklı ve hızlı gelişimi sağlar,
  • İşkembe gelişimini uyarır,
  • 3. haftadan itibaren ot ve süt ile beraber işkembedeki gelişimin en iyi şekilde oluşmasını sağlar ve hayvanı yüksek verimliliğe hazırlar.
  • Pelet olmasından dolayı yem israfını önler ve yemde tasarruf sağlar.
  • Program dahili verilmesi ile yemden oluşabilecek ishalleri en aza indirir.

KULLANIM ŞEKLİ:

  • 6 günlük yaşta 10-15 gr yemle yeme alıştırılır ve 3. ayın sonuna kadar önlerinde serbest olarak yem bulundurulur, aynı zamanda su da verilmeğe başlanır.
  • 3. haftanın başında, yeme ilave olarak iyi kaliteli kuru ot ya da çayır otu ile verilmeğe başlanır ve bu da 3. ayın sonuna kadar serbest verilir.
  • 3 aylık yaştan önce silaj yemlemesi ve otlatma yapılmamalı, çünkü yüksek rutubet oranı kuru madde tüketimini sınırlayabilir.
  • Canlı ağırlığın % 1’i kadar yem tüketimi oluşunca yem; süt, ot ve su ile beraber verilir. Daha sonra 3. ayın sonuna kadar yem+ot+su şeklinde verilir.

ÖZELLİKLERİ
1.
Pelet formunda olup kullanımı kolaydır,
2. Herhangi bir karıştırma gerekmez,
3.Yüksek lezzettedir,
4. İşkembe gelişimini uyaran yüksek sindirilebilirliktedir,
5. Sağlıklı ve hızlı gelişimi sağlama ve en uygun besleme için gerekli besin maddelerini dengeli oranlarda temin eder.