Ana Sayfa/ Üretim / Laboratuvar
Laboratuvar
 Hammaddenin fabrikaya ilk girdiği andan itibaren HACCEP kriterlerine uygun olarak kalite kontrol uygulamasına başlanır.
 Hammadde kamyonları öncelikle steril havuzlara girerek herhangi bir kontaminasyon oluşumunu önleriz.
 Hammadde kantara geldiği anda 10 noktadan el değmeden numune alma çubukları devreye girer ve numune alımı otomatik olarak gerçekleşir.
 Alınan numune kalite kontrol laboratuvarına gönderilerek analiz başlar.
 Gelen hammadde analiz kriterlerine uygun ise üretim için kabul edilir ve boşaltma havuzlarına gönderilir.
 Hammadde boşaltma havuzlarına boşaltılır ve sırasıyla mıknatıs, filtre ve temizleyiciden geçtikten sonra üretim depolarına    alınır.
 Belirlenen rasyona göre; her bir hammadde tartım kantarında tartılır.
 Tartılan hammadde değirmenden geçirilerek parçalanır.
 Değirmenden miksere geçirilir.
 Mikserden geçen hammaddeler homojenite testi için numune alınır ve laboratuvara gönderilerek homojenite testi yapılır. 
 Homojenite testi sonunda uygun ise melasiyere gönderilerek yem melaslanır.
 Toz yem üretimi yapılacaksa melasiyerden direk depoya gönderilir ve numunesi alınır.
 Numunesi alınan toz yem laboratuvara gönderilerek analizi yapılır standartlara uygun ise poşetlemeye geçilerek satışa  sunulur.
 Melasiyerden çıkan yem pelet formda yapılacaksa prese gönderilir.
 Prese giden yem uygun sıcaklıkta hamur haline getirilerek istenen boyutta kesim işlemi yapılır ve soğutucuya alınır. 
 Soğutucuda belli süre bekletilen yemden numune alınır ve analize gönderilir.
 Analiz sonuçları standartlara uygun ise poşetleme işlemi yapılır ve satışa sunulur.